Welkom op het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS)

Wat vindt u in het BIS?
In de vergaderingenkalender vindt u informatie over de vergaderingen. U kunt er doorklikken naar de agenda’s van de vergaderingen en de bijbehorende stukken.

In het BIS vindt u tevens de besluitenlijsten van de vergaderingen.
Daarnaast wordt er elke week een overzicht gepubliceerd van de besluiten van burgemeester en wethouders. Raadpleeg hiervoor in de vergaderingenkalender de Overzicht collegebesluiten.

 

Daarnaast is het mogelijk om op individuele documenten te zoeken (aan de hand van een documentnummer of woorden uit de tekst van documenten).
 

Handleiding

Voor het gebruik van het BIS is een handleiding beschikbaar.

 

Meer ondersteuning nodig?
Heeft u meer informatie nodig of kunt u iets niet vinden? Neem dan contact op met de griffie.


©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn