terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Raadscommissie 04-02-2010
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Raadscommissie 04-02-2010

Plaats : Vergadercentrum
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

 

Grondgebiedzaken

1 a
1 b

 

Overige zaken

 

Bewonerszaken

4 a
4 b De door het college vastgestelde verbeterpunten ten aanzien van het functioneren van Participe te onderschrijven en uit te laten voeren;
4 c De door het college gemaakte afspraken met Participe over de financiële verantwoordingsinformatie te onderschrijven en uit te laten voeren.
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn