terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 17-12-2009
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 17-12-2009

Plaats : Vergadercentrum
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Agenda raadsvergadering 17 december 2009 Besluitenlijst gemeenteraad van 26 november 2009. Besluitenlijst raadscie 3 december 2009 (cluster bewonerszaken) Besluitenlijst raadscie 3 december 2009 (cluster overige zaken) Besluitenlijst raadscie 3 december 2009 (cluster grondgebiedzaken) Besluitenlijst raadscie 10 december 2009 (cluster bewonerszaken) Besluitenlijst raadscie 10 december 2009 (cluster grondgebiedzaken) Besluitenlijst raadscie 10 december 2009 (cluster grondgebiedzaken; disco) Nachtelijke geluidshinder door heiwerkzaamheden in gebied Steekterpoort 1. (aan de Raad en aan College B en W.) Verzoek om spoedig contact en overleg naar aanleding van krantenartikel uitkopen bewoners Gouwsluis. ( aan de Raad en aan College BenW). Bestemmingsplan Natuurcompensatie Steekterpoort; uitspraak J. van Dorp. Natuurcompensatie Steekterpoort; uitspraak P. Davelaar. Bezwaar zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Steekterpoort I. Vooraankondiging rekenkameronderzoek Accommodatiebeleid. Verzoek om ondersteuning van motie 6 % BTW op woningonderhoud. Zienswijze tegen onteigening eigendom aan de Groen van Prinstererstraat. Ontwikkeling van wandelbos ten noorden van de Zegerbaan. Verzoek om opschorten van regelgeving venstertijden vrachtwagenverkeer in periode van 01-02-2010 tot 15-01-2012. Verzoek om aandacht van de gemeenteraad voor een klimaatneutraal en krachtig milieubeleid. Door SP, BA en GL op 17 december 2009 ingediende motie voor een signaal aan Tweede Kamer en Kabinet n.a.v. bezuinigingsvoorstellen politie (aangehouden na overleg met burgemeester). Door D66 en GL op 17 december 2009 ingediende motie over het opstellen van een referendumverordening (voor stemden 15 raadsleden (D66, GL, LA/AS, A1, SP en PvdA / tegen stemden 15 raadsleden (VVD, CDA en BA). De motie wordt in de raadsvergadering van 11 f Door SP, BA en GL op 17 december 2009 ingediende motie over invoeren van betaald parkeren (met betaalapparaten op zonnepanelen) in het gebied Dwarsstraat/Zaalbergstraat tot en met het Hazeveld (aangenomen). Door PvdA, VVD, CDA, BA, A1, LA/AS, GL, CU en D66 op 17 december 2009 ingediende motie over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (aangenomen, wethouder zal de gevraagde rapportage na februari 2010 aanbieden). Door GroenLinks op 17 december 2009 ingediende motie over bomen in het stadshart (Rijnplein) (verworpen).
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn