terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 28-05-2009
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 28-05-2009

Plaats : Vergadercentrum
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Agenda gemeenteraad 28 mei 2009. Besluitenlijst gemeenteraad van 23 april 2009. Besluitenlijst raadscie 7 mei 2009 (cluster bewonerszaken) Besluitenlijst raadscie 7 mei 2009 (cluster grondgebiedzaken) Besluitenlijst raadscie 14 mei 2009 (cluster bewonerszaken) (zie voor het uitgebreide verslag nr. 2009/17985) Besluitenlijst raadscie 14 mei 2009 (cluster grondgebiedzaken) Besluitenlijst raadscie 14 mei 2009 (cluster overige zaken) Motie SP over niet verkopen aandelen Nuon (verrworpen) SP motie kosten plakken verkiezingsposters (verworpen). Ontwerpbegroting 2010. Mogelijkheid commentaar te leveren bij ontwerp-begroting Streekarchief Rijnlands Midden 2010. Circulaire over inwerkingtreding wijziging Gemeente en Provinciewet i.v.m. evaluatie dualisering gemeente en provinciebestuur. Vervallen provinciale monumentenverordening per 31 december 2008 en in verband hiermede het verzoek tot plaatsing van het gemaal Cornelis den Hertog op de gemeentelijke monumentenlijst. Petitie tegen afsluiting Oudshoornseweg/Meteoorlaan. Jaarverslag 2008 gemeente Alphen aan den Rijn/MDWH en Jaarverslag Rijnstreekberaad /MDWH en Financieel en sociaal jaarverslag 2009 Voetbalveldje Houtzwam/Elzekrulzoom (zaaknummer 2009/9313 en 2009/10410). Verkeerssituatie Zuiderkeerkring Oost - fietsroute Indiapad/Copepad. Reactie op wonen in voetgangersgebied Hoge Zijde. Programmabegroting 2010 en Meerjarenbegroting 2010 - 2014 van de SWA. Aanbieding van programmabegroting 2010 MDWH Algemeen en Programmabegroting 2010 gemeente Alphen aan den Rijn/MDWH Reactie op verzoek discussienota over kwaliteit leefomgeving. Bedenking op het bestemmingsplan centrum Lage Zijde. Zienswijze namens S. Shosan en anderen tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Bedenking tegen ontwerpbestemmingsplan Centrum Lage Zijde namens VVE Thorbeckeplein/ Dresspassage. Advies op het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Inspraakreactie ontwerp bestemmingsplan en exploitatieplan Centrum Lage Zijde. Hertsel zienswijze dd 21-04-2009 inzake ontwerp bestemmingsplan Centrum Lage Zijde. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Zienswijze tegen bestemmingsplan Centrum Lage Zijde. Reactie op bestemmingsplan Centrum Lage Zijde. Zienswijze namens bewoners/eigenaren woningen Groen van Prinstererstraat 2 tot en met 12 op het Ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde. Reactie op bestemmingsplan Centrum Lage Zijde. Zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Lage Zijde d.d. 26-02-2009. Inspraak ontwerp bestemmingsplann Lage Zijde met betrekking tot plannen insteekhaven. Bedenking tegen bestemmingspan Lage Zijde. Vervolgbericht op de Zienswizje van 25-10-2008 betreffende ontwerp-bestemmingsplan Lage Zijde en zijn het niet eens met berekeningen parkeerplaatsen in gebied Lage Zijde Kievitstraat en omgeving.
┬ęGemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn