terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 29-10-2009
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 29-10-2009

Plaats : Vergadercentrum
Tijd : 16:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 

Agenda raadsvergadering 29 oktober 2009 Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2009. Verslag raadscie 28 september 2009 (bewonerszaken, opiniërend) Verslag raadscie 1 oktober 2009 (cluster grondgebiedzaken, opiniërend) Besluitenlijst raadscie 8 oktober 2009 (cluster bewonerszaken) Besluitenlijst raadscie 8 oktober 2009 (cluster grondgebiedzaken) Besluitenlijst raadscie 8 oktober 2009 (cluster overige zaken) Motie ingediend door LA/AS, D66, A1, raadsvergadering 29 oktober 2009, over garantiestelling ICE Event Rijnplein (aangenomen met algemene stemmen) Motie ingediend door A1, raadsvergadering 29 oktober 2009, over herdenkingsbijeenkomst overledenen (aangenomen) Motie door alle fracties ingediend, raadsvergadering 29 oktober 2009, over onderzoek rekenkamercommissie naar welzijnsaccommodatiebeleid (aangenomen met algemene stemmen). Verzoek om steunbetuiging aan motie van gemeenteraad van Groningen betreffende het onwenselijk zijn van het afromen van de reintegratiebudgetten in het licht van bestijden gevolgen economische crisis. Verzoek om de toerristenbelasting af te schaffen. ( aan het College van B. en W, aan de Gemeenteraad.) Voorstellen voor aanpassingen in openbare groenvoorziening in omgeving van de Windjammer. Reactie inzake locatieonderzoek voor de mogelijke vestiging van een discotheek. Klacht en bezwaar tegen het vestigen van discotheek in de Havenstraat. Bezwaar tegen de bouw van een discotheek op het terrein aan de Havenstraat. Aansprakelijkstelling voor schade voortvloeiende uit het plan en de werkzaamheden mbt het bouwen van een discotheek aan de Havenstraat. Reactie op brief inzake locatie onderzoek discotheek. Bevindingen n.a.v. onderzoek naar de kwaliteit van de aangeleverde financiele informatie van Stichting Participe.
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn