terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 29-11-2010
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 29-11-2010

Plaats : Plantariumgeb Hazerswoude-dorp
Tijd : 19:30

AGENDAPUNTEN:

Korte inleiding door de gespreksleider dhr. Th. W.A. Camps
Spreekrecht inwoners
Pauze
Plenaire discussie tussen de raadsleden
Afronding plenaire discussie , beoordelen of de discussie een gezamenlijke tekst voor de drie gemeenteraden oplevert op basis waarvan besluitvorming in de afzonderlijke raden kan plaatsvinden
Moties en sluiting
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn