terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 30-06-2011
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 30-06-2011

Plaats : Raadzaal
Tijd : 16:00

AGENDAPUNTEN:

4 1
4 2
4 3
5 a
5 a1
5 a2
5 b

 

Ontwerpbesluiten voor beraadslaging:

 

Bespreekpunt voor de fracties die niet aan de werkgroep hebben deelgenomen als daar behoefte aan bestaat:

10 

 

Ontwerpbesluiten waarover – indien nodig – uitsluitend een korte stemverklaring wordt afgelegd:

11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 a
16 b
16 c
17 
18 
19 
20 
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn