terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 13-10-2011
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 13-10-2011

Plaats : Raadzaal
Tijd : 22:15

AGENDAPUNTEN:

 

Ontwerpbesluiten waarover – indien nodig – uitsluitend een korte stemverklaring wordt afgelegd:

 

Cluster overige zaken 

Wijzigen van de programmabegroting 2011 voor twee zaken, die een financieel-technische of administratieve verwerking vragen, zie de 28e wijziging van de programmabegroting 2011 (zie 4a t/m 4b)
4 a
4 b
Sluiting
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn