terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Raadscommissie 13-03-2012
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Raadscommissie 13-03-2012

Plaats : Raadzaal Rijnwoude
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

Opening en mededelingen
Ingekomen stukken (ter kennisneming)
4 1
4 2
Verzoek/voorstel klankbordgroep om te komen tot periodieke voortgangsrapportages door de stuurgroep en presentatie synergievoordelen en kwaliteitsslag fusie irt uitgangspunten sociaal statuur/sociaal plan
Planning/vergaderschema klankbordgroep
10  Rondvraag en sluiting
┬ęGemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn