terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Raadscommissie 17-04-2012
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Raadscommissie 17-04-2012

Plaats : Gemeentehuis Boskoop
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

Opening klankbordgroep vergadering en mededelingen/berichten van verhindering
Ingekomen stukken (ter kennisneming)
4 a
4 b
4 c
Invulling programma van de radenconferentie 11 juni 2012
6 a
6 b
Personele aangelegenheden
7 a
7 b
Bespreken Voortgangsrapportage
8 a
8 b
Planning
10  Rondvraag en sluiting
┬ęGemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn