terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 26-09-2013
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 26-09-2013

Plaats : Vergadercentrum
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

Vragen raadsleden
Lijst Mededelingen (zie 4a t/m 4w)
4 a
4 b
4 c
4 d
4 e
4 f
4 g
4 h
4 i
4 j
4 k
4 l
4 m
4 n
4 o
4 p
4 q
4 r
4 s
4 t
4 u
4 v
4 w
Lijst ontwerp antwoordbrieven (zie 5 a t/m 5c)
5 a
5 b
5 c
6 17
Benoemingen en beëdiging raadscommissieleden:
7 a mevrouw G.S.B. Hofhuis (Beter Alphen)
7 b de heer B.J. Dekkers (GroenLinks)

 

Ontwerpbesluiten voor beraadslaging

Stadshart Lage Zijde

 

8 a
8 b

 

Ontwerpbesluiten waarover - indien gewenst - een korte stemverklaring kan worden afgelegd

10 
11 
12 
13 
14  (Verzamel)wijziging van de Programmabegroting 2013 voor 2 zaken:
14 a
14 b
15 
16 
17 
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn