terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 31-10-2013
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 31-10-2013

Plaats : Vergadercentrum
Tijd : 19:00

AGENDAPUNTEN:

Vragen raadsleden
Lijst mededelingen (zie 4a t/m 4l)
4 a
4 b
4 c
4 d
4 e
4 f
4 g
4 h
4 i
4 j
4 k
4 l

 

Ontwerpbesluiten voor beraadslaging:

10 
11 
12 

 

 

Ontwerpbesluiten waarover - indien nodig - een korte stemverklaring kan worden afgelegd

13 
14 
15 
16 
17  Eventuele moties en sluiting
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn