terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 28-11-2013
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 28-11-2013

Plaats : Vergadercentrum
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

Vragen raadsleden
Lijst mededelingen (zie 4a t/m 4l)
4 a
4 b
4 c
4 d
4 e
4 f
4 g
4 h
4 i
4 j
4 k
4 l
Lijst ontwerp antwoordbrieven (zie 5a)
5 a
7 a Oordeel van de gemeenteraad over de rechtmatigheid van de verkiezingen

 

7 b

 

Ontwerpbesluiten voor beraadslaging:

10 
11 
12 
13 
14 

 

Ontwerpbesluiten waarover - indien nodig - uitsluitend een korte stemverklaring wordt afgelegd:

15 
16 
17 
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn