terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Raadscommissie 21-11-2013
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Raadscommissie 21-11-2013

Plaats : Boskoop
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

Opening en mededelingen/berichten van verhindering
Ingekomen stukken (ter kennisneming)
4 a
4 b
4 c
4 d

 

Stukken om advies (ter doorgeleiding naar de raadsvergadering van 2 januari 2014)

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19  Rondvraag
20  Sluiting
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn