terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 02-01-2014
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 02-01-2014

Plaats : Raadzaal
Tijd : 14:00

AGENDAPUNTEN:

Opening en welkom nieuwe burgemeester
Toelating en beëdiging nieuw benoemde leden van de raad
Lijst mededelingen (zie 7a t/m 7e)
7 a
7 b
7 c
7 d
7 e
Lijst ontwerpantwoordbrieven (zie 8a)
8 a
Lijst ingekomen stukken
10 
11 
12 a Onderzoek geloofsbrieven
12 b Toelating en beëdiging van de nieuw benoemde leden van de raad
13  Vaststellen verordeningen en overige besluiten:
13 a
13 b
13 c
13 d
13 e
13 f
13 g
13 h
13 i
13 j
13 k
13 l
13 m
13 n
13 o
13 p
13 q
13 r
13 s
13 t
13 u
13 v
13 w
13 x
14  Benoemingen uit de raad:
14 a Plv. voorzitter raad (volgende vergadering)
14 b
14 c Leden agendacommissie (volgende vergadering)
15  Sluiting
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn