terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Raadscommissie 11-06-2015
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Raadscommissie 11-06-2015

Plaats : Vergadercentrum gemeentehuis
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:


Raadscommissie Financiën, bestuurlijk en publiek domein, 20.00 uur, vergaderkamer III
1 a
1 b
1 c
1 d
Gelegenheid om in te spreken over de Kadernota 2016-2019
Uitdieping van een grondexploitatie

Raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (vervolg)

Besluitenlijsten
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn