terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 24-11-2016
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 24-11-2016

Plaats : FOUT
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

De raadsvergadering 24 november begint om 20.00 uur. Bij deze vergadering vindt u de juiste stukken. De vergadering die om 20.00 uur in het schema staat, kan door een technisch probleem niet worden opgemaakt.
Vragen raadsleden
4 22 Instemmen met instellen klankbordgroep Omgevingswet
10 
11 
12 
13 
13  Eventuele moties en sluiting
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn