terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 26-11-2009
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 26-11-2009

Plaats : Vergadercentrum
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Agenda raadsvergadering 26 november 2009 Besluitenlijst gemeenteraad 29 oktober 2009 Besluitenlijst raadscie 5 november 2009 (cluster grondgebiedzaken). Besluitenlijst raadscie 5 november 2009 (cluster bewonerszaken). Besluitenlijst raadscie 12 november 2009 (cluster bewonerszaken). Besluitenlijst raadscie 12 november 2009 (cluster grondgebiedzaken). Besluitenlijst raadscie 12 november 2009 (cluster overige zaken). Besluitenlijst raadscie 19 november 2009 (cluster bewonerszaken). Voorstel voor duurzaam en verantwoord uitzetten van NUON gelden voor Microkredieten. ( aan het Collefge van B&W en aan Gemeenteraad). Afschrift uitspraak beroepschrift tegen besluit van collge van GS van Zuid Holland van 07-07-2009, PZH-2009-494743A door J. van Dam en J. van Dam. Onderzoeksrapport Bevolkingsdaling in Nederland. Regionale Bevolkingsdynamiek in Beeld. (aan de gemeenteraad en aan College van B&W). Mededeling over beeindiging van werkzaamheden als commissielid van Winfred Caldenhove. Opmerkingen over plannen reconstructie van Bachsingel en Beethovensingel. Bedenkingen rtegen besluit administratieve onteigeningsprocedure panden Aarkade 58, Aarkade 59 en Aarkade 60 namens mevr. E. de Jong, dhr. E. de Jong en dhr. R.F.W. de Jong. Verzoek namens de heer G.H.M. Kempen om wijziging van het bestemmingsplan betreffende perceel Zuideinde 22 te Aarlanderveen. Subsidieaanbeveling 2010 tbv de amateur muziekverenigingen, slagwerkkorpsen en majorette-, twirl- en colorguardverenigingen. Subsidiëring Europese Klokkenluiders Partij (EKP) raadsverkiezingen 2010. Aanbieding van onderzoeksbevindingen analyse persberichten. Bezwaar locatie(s) discotheek. (aan de gemeenteraad). Reactie op informatiebijeenkomst(en) over discotheek-locatie en wijze van slechte informatievoorziening aan bewoners Van Boetzelaerstraat (aan college B&W en aan de Gemeenteraad). Bedenking tegen voornemen vestiging disco in sportgebied De Bijlen. Door SP, BA, LA/AS, GL en D66 op 26 november 2009 ingediende motieover het accommodatiebeleid (ingetrokken na toezeggingen wethouder). Door A1 op 26 november 2009 ingediende motie over het accommodatiebeleid (aangehouden). Door LA/AS, SP en GL op 26 november 2009 ingediende motie over informatie ontwikkelingen Stationsomgeving (ingetrokken na toezegging wethouder voortgangsrapportage in december aan te bieden). Door VVD, CDA, PvdA, BA, A1 en D66 op 26 november 2009 ingediende motie duivenoverlast (na aanpassing met algemene stemmen aangenomen). Door SP op 26 november 2009 ingediende motie over overlast nachtelijke heiwerkzaamheden Steekterpoort (ingetrokken wegens gebrek aan steun).
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn