terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 27-03-2008
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 27-03-2008

Plaats : RAADZAAL
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 
12 
13 

Agenda voor de openbare raadsvergadering van 27 maart 2008. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 21 februari 2008. Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering cluster overige zaken van 20 maart 2008. Verslag van de hoorzitting gehouden op 6 maart 2008 in de openbare raadscommissievergadering. Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering cluster bewonerszaken van 13 maart 2008 Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering cluster bewonerszaken van 20 maart 2008. Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering cluster grondgebied op 13 maart 2008 Afschrit van brief van Provincie Zuid-Holland betreffende verweerschrift paraplu-bestemmingsplan Heimanswetering. Circulaire betreffende accountscontrole provincie en gemeente; informatie over uitkomsten onderzoek rechtmatigheid 2006. Verzoek om medewerking toekennen status beschermd dorpsgezicht aan woningen `s-Molenaarsweg. Toekomst van het kamperen bij boer en particulier in het buitengebied. Ontslag als gemeenteraadslid. Afschrift uitspraak geluidszone Heimanswetering. Verzoek om ondersteuning van motie betreffende openingstijden horecabedrijven (acriegroep Vroegopstap). Verzoeken om vaststelling tarieven zwembaden op een betaalbaarniveau voor de bevolking enz. Circulaire betreffende financieel Toezicht begroting 2009. Rapport van de Rekenkamercommissie Effect = kwaliteit x Acceptatie. Eindrapport onderzoek naar de doorwerking van aanbevelingen in de gemeentelijke beleidsmaatregelen. Verzoek om ondersteunen motie betreffende honorering raadswerk.
┬ęGemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn