terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 26-06-2008
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 26-06-2008

Plaats : RAADZAAL
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Agenda van de raadsvergadering van 26 juni 2008, aanvang 13.30 uur. Verslag van de openbare raadsvergadering van 21 mei 2008. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 29 mei 2008. Besluitenlijst raadscommissievergadering, cluster grondgebiedzaken, 12 juni 2008. Besluitenlijst raadscommissievergadering, cluster bewonerszaken, 12 juni 2008. Door Beter Alphen, SP en Alphen Eén op 26 juni 2008 ingediende motie kaderstelling ontwikkeling Bonifaciusterrein (verworpen: BA, SP, LA/AS, A1, GL en D66 voor/coalitie tegen). Door CDA, PvdA en ChristenUnie op 26 juni 2008 ingediende motie over eigen bijdrage IBA II of III en verhoging rioolrecht (aangenomen: VVD tegen). Door VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie op 26 juni 2008 ingediende motie kaderstelling ontwikkeling Bonifaciusterrein (aangenomen: VVD, CDA, PvdA, CU, 1xSP, D66 voor/2sSP, GL, A1, BA, LA/AS tegen). Door D66, SP, A1 en GL op 26 juni 2008 ingediende motie over brede toepassing zonne-energie (aangehouden). Ledenbrief 08/097 betreffende afspraken VNG met het Rijk inzake macrobudget WMO 2009. Verzoek om medewerking wijziging bestemmingsplan Aarlanderveen betreffende omgeving Noordeinde 18 Bezwaren tegen toestemming voor tijdelijke Lidl vestiging vooruitlopend op een eventuele vestiging op het Baronieterrein. Aansprakelijkstelling namens SM. Bos, M. Abelman-Bos, C.E. de Laat-Bos en C.A. Bos voor schade voortkomende uit een multifunctionele bestemming Bonifaciusschool-locatie aan de Paradijslaan. Verzoek om mededewerking voor het vervangen van de geluidschermen langs de Eisenhowerlaan. Vragen art. 43 Reglement van Orde gemeenteraad betreffende het vervangen/verbeteren van het geluidsscherm aan de Eisenhowerlaan. Door GL/A1/D66/SP/BA/VVD/CDA op 29 mei 2008 ingediende motie over een voorstel voor een aangepaste Verordening art 213a Gw is aangenomen.
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn