terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 17-07-2008
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 17-07-2008

Plaats : RAADZAAL
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

10 

Agenda voor de openbare raadsvergadering van 17 juli 2008. Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 26 juni 2008. Besluitenlijst van de raadscommissievergadering (cluster bewonerszaken) van 3 juli 2008. Besluitenlijst raadscommissievergadering (cluster grondgebiedzaken) van 10 juli 2008. Besluitenlijst van de raadscommissievergadering (cluster grondgebiedzaken) van 3 juli 2008. Verzoek namens de heer Th.J.M. Sloothaak betreffende zienswijze op bestemmingsplan Aarlanderveen en geven van bestemming woondoeleinden aan woning Noordeinde 4A. Herhaald verzoek om aandacht overlast hondenpoep en verzoeken maatregelen tegen en handhaven loslopende honden. Bedenkingen tegen wijzigingen bestemmingsplan Kerk en Zanen en geven redenen te late indiening: verspreidingsproblemen van het Witte Weekblad in Kerk en Zanen. Verzoek om gesprek met gemeente over de koop van een stuk land nabij Bospark/achter woningen Anna van Burenlaan, om garages te bouwen. Zienswijze VI op het ontwerp-bestemmingsplan Alphen-West. Uiting van bezorgdheid over een goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan Alphen-West. Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze/inspraakreactie op het bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze/inspraakreactie op het ontwerp-bestemmingsplan Alphen-west betreffende ligging waterleidingen en aanvraag voor hogere grenswaarden geluidsbelasting in gebied b.p. Alphen West. Bezwaren tegen geven van bestemming verkeers- en verblijfsdoeleinden grond voor woningen Lizsthof in verband met wijzigen bestemmingsplan Ridderveld I - Oost. Zienswijze op bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Verzoek om medewerking toezenden verweerschrift en bijbehorende stukken in verband met beroepschrift van Rova Beheer B.V. over de afwijzing planschade Eikenlaan 227a/229. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze van de maatschapsleden fysiotherapie van den Berg c.s. betreffende het ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Alphen West. Gezamenlijke conclusies naar aanleiding van de Raadscommissievergadering d.d. 03-07-2008 met de families Goedhart en Selier inzake de problematiek van het herziene bestemmingsplan Aarlanderveen. Door CDA, PvdA, CU en GL op 17 juli ingediende motie over opstellen geurverordening in kader uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied (aangenomen). Besluit tot ophogen van de koopprijsgrens naar euro 221.000,= in verband met woonvergunning voor woningen in de Rijnstreek. Opmerkingen over wijzigen bedrag koopprijsgrens naar euro 221.000,=.
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn