terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 25-09-2008
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 25-09-2008

Plaats : VERGADERCENTRUM
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 
12 
13 

Agenda voor de openbare raadsvergadering van 25 september 2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 17 juli 2008. Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering (cluster grondgebiedzaken) van 18 september 2008. Verslag van de openbare raadscommisievergadering van 4 september2008. Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering cluster Overige Zaken van 11 september 2008. Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering cluster bewonerszaken van 11 september 2008. Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering cluster grondgebiedzaken van 11 september 2008. Rapport Commissie publiek aandeelhouderschap energiebedrijven d.d. 26-06-2008. Reactie op wijkbezoek dd 07-06-2008. Toelichting digitale verplichtingen Wro. Uitnodiging aan de burgemeester om te komen praten over overlast water in woningen aan de Torenstraat. Zienswijze op plannen in het Project De Baronie en Nieuwbouw parkeergarage/supermarkt aan de Prinses Beatrixlaan 1. en stand van zaken WOB-verzoek ( aan de Gemeenteraad en aan College van B. en W.). Herhaald verzoek om wateroverlast in de Torenstraat te verhelpen. Vragen van bewoners m.b.t. leefsituatie in het Kandinskypark. Motie inzake subsidiering van milieuorganisaties. Doorlichting begrotingsprogramma`s in het kader van artikel 213a Gemeentewet. Onderzoek persberichten Oproep aan de Gemeenteraad om alsnog opdracht te geven voor het vervangen van het geluidsscherm Eisenhowerlaan nabij wijk Groenoord. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Bezwaar bestemmingspan Ridderveld. Zienswijze betreffende bestemming woningbouw voor gedeelte Ericpark/Lupinesingel in verband met parkeeroverlast auto`s nieuwe bewoners woningen. Zienswijze/bezwaren tegen wijzigen bestemming groenvoorzieningen in bestemming verkeers- en verblijfsdoeleinden betreffende perceel groen bij diverse woningen in Compisentenbuurt. Zienswijze/bezwaren tegen wijzigen bestemming groenvoorzieningen in bestemming verkeers- en verblijfsdoeleinden betreffende perceel groen bij diverse woningen in Compisentenbuurt. Zienswijze/bezwaren tegen wijzigen bestemming groenvoorzieningen in bestemming verkeers- en verblijfsdoeleinden betreffende perceel groen bij diverse woningen in Compisentenbuurt. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/bedenkingen tegen wijzigingen in het bestemmingsplan Ridderveld/Ridderhof betreffende gebieden Lupinehof, Ericpark en Lupinesingel. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/Bezwaarschrift op wijzigingen in ontwerp bestemmingsplan Ridderveld(-Oost) betreffende wijziging groenvoorzieningen in Verkeers- en verblijfsgebied. Zienswijze/bedenkingen tegen wijzigingen in het bestemmingsplan Ridderveld/Ridderhof betreffende gebieden Lupinehof, Ericpark en Lupinesingel. Zienswijze/bedenkingen tegen wijzigingen in het bestemmingsplan Ridderveld/Ridderhof betreffende gebieden Lupinehof, Ericpark en Lupinesingel. Zienswijze/bezwaren tegen wijzigen bestemming groenvoorzieningen in bestemming verkeers- en verblijfsdoeleinden betreffende perceel groen bij diverse woningen in Compisentenbuurt. Zienswijze/bezwaren tegen wijzigen bestemming groenvoorzieningen in bestemming verkeers- en verblijfsdoeleinden betreffende perceel groen bij diverse woningen in Compisentenbuurt. Zienswijze teen het bestemmingsplan betreffende het gebied Lupinesingel/Ericapark (bestemmingsplan Ridderveld). Zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan Ridderveld, met name de hoogbouw op locatie Lupinehof en toenemende verkeersdrukte. Zienswijze/bezwaren tegen wijzigen bestemming groenvoorzieningen in bestemming verkeers- en verblijfsdoeleinden betreffende perceel groen bij Schuberthof 82 in de Componistenbuurt. Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Bezwaar tegen heien in plaats van boren bij de bouw aan de Lupinesingel. En tegen eventuele werkzaamheden tussen 20.00 en 7.00 uur. Zienswijze/bezwaren tegen wijzigingen in en omgeving Ericapark ( Bestemmingsplan Ridderveld). Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Ridderveld van wonenCentraal. Zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Verzoek om de bestemming van het perceel Herenweg 117 aan te passen. Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Ridderveld + vervolg op zienswijze d.d. 20-04-2007 enz. Bedenkingen/Zienswijze tegen plannen verdubbelen Burg. BruinsSlotsingel tussen Churchilllaan en Eisenhowerlaan. Zienswijze/bedenkingen tegen ontwerp bestemmingsplan Ridderveld inzake wijzigen bestemming groenvoorziening in verkeers- en verblijfsdoeleinden van diverse percelen in Componistenbuurt. Zienswijze betreffende ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld (zaak 20008/11375). Zienswijze/bedenkingen tegen wijzigingen in het bestemmingsplan Ridderveld. Bedenkingen/zienswijze tegen wijzigen bestemmingsplan Ridderveld, plannen bebouwing Lupinesingel/Ericapark. Zienswijze op het bestemmingsplan Ridderveld betreffende gebieden Lupinesingel/Ericapark. Zienswijze betreffende wijzigingen bestemmingsplan Ridderveld inzake verdubbeling aantal banen gedeelte Burg. BruinsSlotsingel. Zienswijze op wijzigingen in bestemmingsplan Ridderveld betreffende onderdeel De Ridderhof. Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op wijzigingen in het bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op wijzigingen in het bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op wijzigingen in het bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op wijzigingen in het bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op wijzigingen in het bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op plannen herinrichting gebied De Pollux/Poolsterstraat in het ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze / bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze / bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze / bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze / bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze / bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze / bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze / bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze / bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze/bezwaarschrift op het ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld (uitbreiden c.q. verbouwen winkelcentrum De Ridederhof). Zienswijze op het bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het ontwerp- bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze bestemmingplan Ridderveld. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijzen mede namens bewoners van de Lumenflat aan de Wederikstraat tegen ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Ridderveld. Zienswijze/bezwaren tegen wijzigingen bestemmingsplan Ridderveld.
┬ęGemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn