terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 30-10-2008
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 30-10-2008

Plaats : VERGADERCENTRUM
Tijd : 16:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Agenda openbare raadsvergadering van 30 oktober 2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 25 september 2008 Besluitenlijst openbare raadscommissievergadering cluster overige zaken 23 oktober 2008 Besluitenlijst openbare raadscommissievergadering cluster bewonerszaken 2 oktober 2008 Besluitenlijst openbare raadscommissievergadering cluster overige zaken 2 oktober 2008 Besluitenlijst openbare raadscommissievergadering cluster grondgebiedzaken 9 oktober 2008 Verslag openbare raadscommissievergadering speerpunt klimaat en energie 23 oktober 2008 Besluitenlijst openbare raadscommissievergadering cluster grondgebiedzaken 2 oktober 2008 Door D66, SP, GL en A1 op 30 oktober 2008 ingediende motie over onvoldoende vaart in dossiers accommodatiebeleid en rijnstreekhopper (zonder beraadslaging verworpen met de stemmen van D66, SP, GL, A1 en LA/AS voor en coalitie tegen). Beeindigen van het raadslidmaatschap per 1 december 2008. Herhaald verzoek om medewerking herstellen van mutatie op plankaart bestemmingsplan Ridderveld betreffende Loevestein 32. Herhaald verzoek om medewerking herstellen van mutatie op plankaart bestemmingsplan Ridderveld betreffende Loevestein 32. Herhaald verzoek om medewerking herstellen van mutatie op plankaart bestemmingsplan Ridderveld betreffende Loevestein 32. Aanvraag subsidie en beleidsplan voor jaar 2009. Verzoek tot behoud van speelplaats Klepperman. Mededeling dat de heer P. Corver is gestopt als commissielid voor Alphen Een. Rekenkameronderzoek kwaliteit dienstverlening. Motie raad Dinkelland AWBZ maatregelenpakket 2009. Verzoek om ondersteuing motie van gemeenteraad Veendam betreffende "Aanpassing fiscale vrijwilligersregeling". Verzoek om ontslag als gemeenteraadslid. Kredietcrisis, notitie aan gemeenteraad.
┬ęGemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn