terug | Home | Vergaderingen | Vergaderingen (lijst) | Vergadering Gemeenteraad 29-01-2009
Vergaderingen (lijst)

Vergadering Gemeenteraad 29-01-2009

Plaats : Vergadercentrum
Tijd : 20:00

AGENDAPUNTEN:

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Agenda openbare raadsvergadering 29 januari 2009. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 18 december 2008. Verslag van de opiniërende raadscommissievergadering (cluster bewonerszaken) 8 januari 2009. Besluitenlijst van de openbare raadscommissievergadering (cluster bewonerszaken) van 15 januari 2009. Besluitenlijst openbare raadscommissievergadering (cluster grondgebiedzaken) 15 januari 2009. Verslag van de openbare raadscommissievergadering (cluster grondgebiedzaken) 22 januari 2009. (opiniërende vergadering over beleidsvisie Extene Veiligheid)) Diversiteit in de zorg. Verzoek om medewerking aan een andere plaats voor metro/ondergrondse vuilcontainer in de Houtzwam. Bezwaren tegen het plaatsen van een metro/ondergrondse afvalinzameling op groenstrook aan de Houtzwam. Opmerkingen over het gewoon zonder inspraak doorgaan van het plaatsen van een metro/ondergrondse afvalinzameling op groenstrook aan de Houtzwam. Opmerkingen over plaatsing van woonwagen met bijzondere afmetingen en/of bouwhoogten) op het Woonwagencentrum Wagenburg. Begroting 2009 van het Scala College. Zelflevering van windenergie en principeverzoek voor bouw en exploitatie van windturbines N11 Oost. Inspraakreactie op voorgenomen besluit tot het plaatsen van windmolens langs de N11. Ontvangst bevestiging voor indieners zienswijze voor het voorontwerp van bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Inspraakreactie aangaande voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze m.b.t. het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze m.b.t. het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Voorlopig bezwaarschrift/zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze m.b.t. het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze m.b.t. het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het afsluiten van wegen rond Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze n.a.v. voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Voorlopig bezwaarschrift bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze m.b.t. het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Opmerkingen over beperkingen uitzicht en soort en grootte bouwplannen in het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Opmerkingen over beperkingen uitzicht en soort en grootte bouwplannen in het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Bezwaar tegen de voorgestelde plannen in het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze m.b.t. het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze m.b.t. het voorontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Zienswijze/inspraakreactie op het voor-ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Sloot. Door SP en Alphen Eén op 29 januari 2009 ingediende motie over behandeling van het verbeterplan Wmo in maart 2009 (aangenomen).
©Gemeente
Alphen aan den Rijn

Stadhuisplein 1

2405 SH Alphen aan den Rijn

Tel: 14 0172

Fax: (0172) 46 55 64

gemeente@alphenaandenrijn.nl

Postbus 13, 2400 AA
Alphen aan den Rijn